THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VIETTELPAY
Vui lòng tải ứng dụng Viettel Money và đăng nhập vào APP để đăng kí mật khẩu.
Sau đó nhập thông tin đăng kí vào Biểu mẫu dưới đây. Viettel sẽ tiếp nhận và đăng kí thông tin để sử dụng.
Quý khách vui lòng nhập đúng các thông tin được đánh dấu(*)
HƯỚNG DẪN TẢI ỨNG DỤNG VIETTEL PAY
  1. 1. Tải miễn phí bằng cách tìm kiếm ứng dụng “ViettelPay” trên App Store hoặc Google Play Store
  2. 2. Nhập Số điện thoại và họ tên để đăng kí
  3. 3. Thiết lập mật khẩu
  4. 4. Nhập mã xác thực OTP để hoàn tất đăng kí và sử dụng