Danh sách số đẹp
STT Sim số Giá trả trước Giá trả sau Mua
1 0328.27.27.27 50.000.000 50.000.000 ĐẶT MUA