Danh sách số đẹp
STT Sim số Giá trả trước Giá trả sau Mua
1 0329.44.55.77 4.000.000 4.000.000 ĐẶT MUA
2 097.345.1113 3.000.000 3.000.000 ĐẶT MUA
3 0392.3333.55 4.000.000 4.000.000 ĐẶT MUA
4 0961.222.152 1.500.000 1.500.000 ĐẶT MUA
5 0964.152.139 1.500.000 1.500.000 ĐẶT MUA
6 0343.111152 2.500.000 25.000.000 ĐẶT MUA
7 0328.27.27.27 50.000.000 50.000.000 ĐẶT MUA