Kênh truyền Metrowan
   Mạng riêng ảo Metro wan Viettel
Người đăng: Nguyễn Tuấn Linh

Metro Wan là dịch vụ cung cấp mạng riêng (nội bộ) với mục đích truyền dữ liệu dành cho doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, trụ sở trên toàn quốc dựa trên hạ tầng MPLS/VPN Layer 2 của Viettel. – Công nghệ MPLS layer 2 tận dụng ưu điểm của định tuyến IP cho phép nâng cao khả năng chuyển gói qua mạng, tăng cường hiệu quả hoạt động của mạng. Đồng thời hỗ trợ các tính năng QoS (Quality of Service), CoS (Class of Service) cho các dịch vụ yêu cầu chất lượng khác nhau như: voice, data, video…

I. CƯỚC ĐẤU NỐI DỊCH VỤ (thanh toán 1 lần) - Đơn vị: VNĐ
 
TT Nội dung Loại cáp Đơn vị tính Đơn giá Thuế VAT Thành tiền
1 Triển khai cáp quang tại các điểm cần kết nối Quang Điểm 2,000,000 200,000 2,200,000

II. CƯỚC THUÊ  KÊNH HÀNG THÁNG (thanh toán hàng tháng) - Đơn vị: VNĐ
 
STT Tốc độ Nội tỉnh Nội vùng Liên Vùng Cách vùng Ghi chú
1 01Mbps            1,339,000                       2,318,000                 2,614,000                3,494,000  

Giá chưa 

bao gồm VAT

2 02Mbps            1,944,000                       3,470,000                 3,889,000                5,089,000  
3 03Mbps            2,318,000                       4,152,000                 4,671,000                6,138,000  
4 04Mbps            2,690,000                       4,832,000                 5,453,000                7,185,000  
5 05Mbps            3,393,000                       6,089,000                 6,892,000                9,074,000  
6 10Mbps            5,577,000                     10,052,000               11,459,000              15,163,000   
 


* Chi phí trên chưa bao gồm chi phí triển khai cáp trong tòa nhà (nếu có).

* Viettel triển khai cáp quang tại các điểm kết nối.

* Viettel cho mượn Converter có cổng giao tiếp FE trong thời gian sử dụng

* Khách hàng tự trang bị Router có cổng giao tiếp FE.


Quy định về vùng truyền dẫn phục vụ kết nối nội hạt và liên tỉnh:

Vùng 1: Từ Quảng Bình trở ra phía Bắc.

Vùng 2: Từ Quảng Bình đến Ninh Thuận (bao gồm cả Tây Nguyên Nam Bộ).

Vùng 3: Từ Ninh Thuận đến Cà Mau.

* Kênh nội tỉnh: là kênh kết nối các điểm của khách hàng trong cùng 1 tỉnh.

* Kênh liên tỉnh nội vùng: là kênh kết nối các điểm của khách hàng trong cùng 1 vùng.

* Kênh liên tỉnh liên vùng: là kênh kết nối các điểm của khách hàng ở 2 tỉnh thuộc 2 vùng liền kề (Vùng 1 kết nối vùng 2 hoặc vùng 2 kết nối vùng 3).

* Kênh liên tỉnh cách vùng: là kênh kết nối 2 điểm của khách hàng thuộc vùng 1 và vùng 3.

Lần chỉnh sửa cuối: 7/25/2019 4:28:38 PM