Chi tiết DCOM
45GB
300.000VNĐ/6 tháng
Giới thiệu

-          Miễn phí 45GB lưu lượng Data/ 6 tháng. Hết 45GB ngừng truy cập.

-          Khách hàng đăng kí gói cước D300K có thể mua thêm gói D5 khi sử dụng hết 45GB lưu lượng data.

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

-          Miễn phí 45GB lưu lượng Data/ 6 tháng. Hết 45GB ngừng truy cập.

-          Khách hàng đăng kí gói cước D300K có thể mua thêm gói D5 khi sử dụng hết 45GB lưu lượng data.

45GB lưu lượng Data sử dụng trong 6 tháng. Hết 45GB ngừng truy cập.
Hủy gói cước Soạn HUY D300 gửi 191 Kiểm tra lưu lượng soạn KTTK gửi 191