Chi tiết DCOM
2.5GB
30.000VNĐ/30 ngày
Giới thiệu

Với 30.000đ Quý khách có 2.5GB tốc độ cao sử sụng trong 30 ngày hết tốc độ cao chuyển xuống tốc đọ thường. 

  Cú pháp nhắn tin:
gửi

Với 30.000đ Quý khách có 2.5GB tốc độ cao sử sụng trong 30 ngày hết tốc độ cao chuyển xuống tốc đọ thường. 

2.5GB sử dụng trong 3 ngày
Hủy gói cước Soạn HUY D30 gửi 191 Kiểm tra lưu lượng soạn KTTK gửi 191